Hawai’i spiritualitás

A polinéz bölcsesség forrása kezdetektől jelenlévő ősi tudás, melynek alapja az egyetemes rend szerinti kristálytiszta, feltétel nélküli szeretet (Aloha), e szerint való gondolkodás, kifejezés és cselekvés.

Középpontjában az ember áll, s egyszerű megfogalmazásában tárja elénk az ember örök szépséges kapcsolódását saját isteni mivoltával, a természettel, a bolygókkal és a csillagokkal.
Tanítása szerint egyetlen Isten létezik, minden világok teremtője, mely Isten a mindenség egységével köt össze embert, természetet, cselekedeteket, történéseket, sejteket és atomokat e világban.
Akua, az Ősforrás, így nevezik Hawai’in.
Szándéka az ember töretlen boldogsága és félelemmentes élete, s az Ősforrásból áramló szeretet folyamatosan rendelkezésére áll bárkinek, ki saját maga isteni része felfedezésének útján jár.

aloha_lomilomi
Ki ne ismerné ezt a lágyan hullámzó kedves szót, mellyel Hawai’in köszöntik egymást az emberek. S alkalomadtán még egy csodás frissen szedett virágból fűzött koszorút is – lei-nek nevezik – kap a nyakába.
De azt tudod-e, hogy valóban milyen mély jelentés tartalommal bír?
…hogy nem pusztán egy könnyed szia, hanem maga a szeretet
, s egy egész filozófiai rendszer megnevezése, mely arra a csodás, megengedő és befogadó szellemiségre utal, melyet a Hawai’in élő emberek képviselnek.
A másik ember fényének, lelkének tisztelete, a szeretettel teli lét megosztása.
Meghajlok a lényed előtt, mert tisztellek, megosztom -„alo”- életerőmet -„ha”- itt és most Veled, s teszem ezt örömmel -„oha”-, tiszta szívvel, szeretettel.
S ha így élem magam, akkor képes vagyok az Isteni energiához -„mana”- kapcsololódni, mely által létem határtalan, erőm mérhetetlen, mert Isten fénye tölt fel boldogsággal és szeretettel.
Hálás vagyok mindenért, amim van, s ami történik velem, hálás vagyok a körülöttem élőkért, hiszen mindenki mindenkinek tanítója.
Ezért szálljon áldás az egész világra.

hooponopono
…szeretettel való gyógyulásunk.

Ho’o – megcselekedni
Pono – jóllétben létezni, az egyetemes ’Rend’-ben lenni
Ponopono – a szó megkettőzése megerősíti a szó jelentését, az Ősforrással (akua) való kapcsolódás létrejöttét a béke, harmónia megvalósításával
…vagyis egységben lenni saját Isteni mivoltommal, ezáltal egységben lenni a mindenséggel.
Ősi hawai’i spirituáis módszer, a magunk egész-ségének eléréséhez, úgy kint, mint bent, úgy régi történeteink, mint aktuális életünk konfliktusainak tisztázására és szeretettel való megtöltésére.
Egyszerű, mégis rendkívül erőteljes hatással bír, mely ugyanúgy hoz bennünk változásokat, mint a környezetünket alakítja, hat a régi kapcsolatainkra, karmikus szerződéseinkre.

Ha teljes felelősség vállalással (kuleana) vagyunk magunk iránt, ha képessé válunk arra, hogy “ránézzünk” életünk döntéseire, s múltunk árnyékos részeit megbocsájtással (kala) oldjuk máris két, nagyon fontos lépést tettünk Önmagunk erősítésére.
S ha áldással tekintünk ezekre a régmúlt eseményekre, köszönetet (ho’omaika) mondva a tapasztalásért, s körbevesszük szeretettel (aloha) ezen részeinket, testi, lelki tisztulásunk egyenes út Egységünk visszarendeződéséhez.
S ha bennünk megszűnik az ok a haragra, a bűntudatra a megbocsájtás által, isteni lényegünk szeretettel hatja át szívünket, s egész lényünk harmóniát és békét sugároz.
A rezonancia törvénye szerint világunk tiszta szeretettel lesz áthatva.

hula
Lágyan hullámzó karok, melyek illatos virágokról, Istenek és Istennők szerelméről mesélnek legendákat, a teremtésről, természetről, Istenek és emberek kapcsolatáról mondanak el történeteket…
Óriás szoknyák rejtenek finoman ringó csípőt, s a Földhöz való szoros kapcsolódást segítő folyamatosan hajlított térdeket és mezítelen talpakat.
Érzékeink ébresztése, a belső tűz felélesztése, saját belső tengerünk hullámainak megélése…

lomilomiartlogo_masszazs
Till Adél
+36 20 57 17 826
Facebook oldalam

Lomi Lomi masszázs oktatás